Najnowsze wpisy


gru 13 2007 Sole chemiczne
Komentarze: 2

[ reszta kwasowa 1 ][- lub _][ reszta kwasowa 2 ][- lub _][ itd. ]

[ kation 1 ][- lub i][ kation 2 ][- lub i][ itd. ]

_ oznacza spację NaKSO4 - siarczan(VI) potasu-sodu lub siarczan(VI) potasu i sodu lub siarczan(+6) potasu-sodu lub siarczan(+6) potasu i sodu lub (tradycyjnie: siarczan potasowo-sodowy) AlCl(SO4) - chlorek-siarczan(VI) glinu lub chlorek siarczan(VI) glinu lub chlorek-siarczan(+6) glinu lub chlorek siarczan(+6) glinu AlNa(SO4)(SO3) - np. siarczan(IV)-siarczan(VI) glinu-sodu
smazik21 : : sole, mieszane
gru 13 2007 Chemia:P
Komentarze: 8

Węglowodory ze względu na występowanie wiązań wielokrotnych węgiel-węgiel dzieli się na:

nasycone, zwane inaczej alkanami w których nie występują podwójne i potrójne wiązania chemiczne między atomami węgla węglowodory nienasycone, w których te wiązania występują, które dzielą się dalej na: alkeny (olefiny) - zawierające wiązania podwójne (np. etylen), które ponownie dzielą się na: dieny - zawierające dwa wiązania podwójne, które po raz kolejny dzielą się na: alleny - w których występują skumulowane układy wiązań podwójnych (C=C=C) dieny sprzężone - w których występują dwa wiązania podwójne przedzielone jednym pojedynczym: (C=C-C=C) (np. butadien) polieny - w których występuje więcej niż dwa wiązania podwójne. alkiny - w których występują wiązania potrójne węgiel-węgiel (np. acetylen) węglowodory aromatyczne - w których występują struktury ze specyficznie sprzężonymi układami wiązań podwójnych (np. benzen).
smazik21 : : podział
gru 13 2007 Chemia:):)
Komentarze: 3

Węglowodory są podstawowym składnikiem ropy naftowej, która stanowi ich podstawowe źródło w przemyśle. Innym źródłem węglowodorów są procesy tzw. suchej destylacji drewna i zgazowywania węgla. Oprócz tego węglowodory o złożonej budowie pełnią rozmaite role w organizmach żywych (np. karotenoidy).

smazik21 : : skład
gru 13 2007 Chemia:):)
Komentarze: 1
Wodorkiem macierzystym nazywamy węglowodór nasycony utworzony ze związku w ten sposób, że wszystkie wiązania wielokrotne w związku zostały zamienione na wiązania pojedyncze, heteroatomy (atomy inne niż węgiel) zastąpione atomami wodoru, wolne wartościowości wysycone atomami wodoru.

Węglowodory to organiczne związki chemiczne zawierające w swojej strukturze tylko atomy węgla i wodoru. Wszystkie one składają się z podstawowego szkieletu węglowego (powiązanych z sobą atomów węgla) i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru. Wzór ogólny węglowodorów to CxHy .

smazik21 : : węglowodory